For visitor
Transportation guide
Venue: Tianjin International Exhibition Center (Youyi Road No. 32)
Sponsor: Tianjin Arts and Crafts Association
Sponsor: Tianjin Star Exhibition Service Co., Ltd.
Address:
Address: Nankai District, Tianjin Hongqi South Road, Hai Yu Lake Han Yuan 4-2903, Room 300190
Tel: +86-22-83701162 83701182
Fax: +86-22-83701009
Phone: 18822227368
Website: www.tjxjexpo.com E-mail: xingjiexpo & 126.com (& change!)
   
   

 
 
 
Return to top